วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

3d tool เครื่องมือช่วย ใน gsp

   ในบทความนี้มาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ  3d  tool  ค่ะ  หลังจากหายไปนานไม่ค่อยมีเวลาอัพ  เพราะยุ่งกับการทำวิจัยอยู่  ตอนนี้ กำลังปั่น ebook  นวัตกรรมในงานวิจัยอยู่้   กำลังใช้  โปรแกรม  desktop  author  สร้าง  ถ้ามีเวลา  อาจจะสร้างบล็อกเกี่ยวกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีกบล็อก  หรือไม่  ก็  CAI  แต่  CAI  ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่   เข้าเรื่องกันต่อ   3d  tool  ไฟล์เครื่องมือตัวนี้เมื่อเราดับเบิ็้้ลคลิกไฟล์เข้าไปจะพบหน้าแรกดังนี้
และเมื่อเราไปคลิกทางเลือกเอกสารเพิ่มหน้าว่าง  เราสร้างนำเครื่องมือตัวนี้มาใช้ได้   ห้ามปิดไฟล์  เครื่องมือนะค่ะ  


เครื่องมือดังภาพ   มาจาก   เห็นสามเหลื่ยมสองอันด้านข้างหรือป่าวค่ะ  มันคือเครื่องมือกำหนดเอง   
-โดยเรา  ไปคลิก   setup   3d  tool  ก่อนจากนั้น  มาคลิกสองครั้งในหน้าว่างที่เราเพิ่มเอกสารหน้าว่างขึ้นมา   
-  ไปที่เครื่องมือกำหนดเองตัวเดิมอีกครั้ง   คลิกเลือก  xyz  Axes   นำเครื่องมือออกมาคลิก
-  คลิกแก้ไข  กดค่าพึ่งใจ  เปลี่ยนมุม  เป็นแบบมุมองศาระบุทิศทาง   จากนั้นกด  ปุ่ม  Isometric   จะได้แกนลักษณะดังภาพด้านบน     มันก็คือ  เวกเตอร์สามมิตินั้นเอง    เราสามารถหมุนแกนตัวนี้ไปมาได้  เราสามารถสร้างรูปทรงสามมิติ  


มาดู รูปทรงต่างๆ  ที่ใช้  เครื่องมือตัวนี้สร้างขึ้นมากันค่ะ สามารถหมุนไปมาดูแต่ละด้านได้

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขียนกราฟโดยใช้พารามิเตอร์และ สไลเดอร์ปรับค่าเป็นจำนวนจริงใดๆ

ในโปรแกรม  gsp  นั้นเวลาเราจะเขียนกราฟ จากสมการ  ax+by+c =0  เราสามารถ  กำหนด  ให้  a b  และ C  เป็นพารามิเตอร์ที่ปรับค่าได้  และ  อีกแบบก็คือเราสามารถสร้างแบบ สไลเดอร์กำหนดค่าเต็ม  จำนวนเต็มบวก  และจำนวนเต็มลบ  ก็ได้อีกเช่นกัน


  


ด้านล่างคือพารามิเตอร์แบบจำนวนเต็ม  มีให้ในโปรแกรม


จุดตัดกราฟแกน x ให้ ั y เท่้ากับ  ศูนย์    คำนวณแบบธรรมดา  แล้วลงจุด  จุดตัดแกน  y  ก็ในทำนองเดียวกัน


ด้านล่างเป็นพารามิเตอร์แบบ จำนวนจริง

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เส้นสัมผัสวงรี

สร้างวงรีแล้วหาเส้นสัมผัสกันค่ะ บทความที่แล้วเป็นพาราโบลา บทความนี้ขอเป็นวงรีและเส้นสัมผัสวงรีค่ะ
การสร้างวงรี สร้างจากนิยามก็ได้หรือจะสร้างแล้วเก็บเป็นเครื่องมือตาม http://www.youtube.com/watch?v=JlGu-y5oH4g ค้นหาเจอแล้วเอามาฝากให้ทดลองทำดูค่ะ แต่มาดูการสร้างเส้นสัมผัสแบบคร่าวกัน


เส้นสัมผัสกราฟพาราโบลา

วันนี้มาดูเรื่องเส้นสัมผัสกราฟกันค่ะ   อัพลงไว้เีดี๋ยวลืม เพราะเวลาจะสอนนักเรียนทีไร  ไม่ได้ทำบ่อยๆ  ลืมเรื่อย  เลยต้องอัพลงไว้ก่อน เดี๋ยวลืมอีกจากแต่ก่อนได้สอนนักเรียนระดับ  ม .6  ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับความชันเส้นตั้งฉากเส้นสัมผัสให้ได้ทำโจทย์เรื่อยๆๆ  พอไม่ได้สอนสักหน่อยก็ลืมอีก  เฮ้อๆๆ
มาดู  สมการ  พาราโบลากันก่อน  เมื่อเรา  สร้างกราฟ  พาราโบลาแล้วเราจะหาเส้นสัมผัส  พาราโบลากันยังไง    
ก่อนอื่น   ต้องรู้เรื่อง  สมการทั่วไปของ  พาราโบลากันก่อน   y = ax^2+ bx +c  เมื่อ x เป็นจำนวนจริง ใด ๆ a, b, c เป็นค่าคงที่ และ a ≠ 0  ถ้า  a = 0  จะได้สมการเชิงเส้นที่มีกราฟเป็นเส้นตรงนะค่ะ  จุดยอดหาได้จาก      (-b/2a,  c-(b^2/4a)) ใช้กรณีกราฟหงายกับคว่ำ    ถ้าตะแคงก็สลับกันเอานะค่ะ และความรู้ที่ต้องทราบอีก ก็คือเรื่องความชันของเส้นตรงด้วย   โดยที่  ความชันของเส้นตรงมีสูตร   m = y1-y2/x1-x2    มาดูวิธีเขียนกราฟกันเลยค่ะ
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กราฟค่าสัมบูรณ์

หายไปนาน  ช่วงเนี้ยหลายๆ  โรงเรียนคงต้องฝึกซ้อมเด็กเพื่อนเตรียมแข่งขัน  บทความนี้จึงขอนำเสนอ วิธีการเขียนกราฟค่าสัมบูรณ์    โดยค่าสมการของค่าสัมบูรณ์ที่อยู่ในรูป  y = |x-a| + c โดยที่  a  และ  c  เป็นจำนวนจริงกันค่ะ
นำเสนอวิธีการสร้างคร่าวๆ  กันก่อน  พรุ่งนี้จะอัพ  ข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพประกอบนะค่ะ
วิธีสร้าง
  ขั้นที่  1   เปิดโปรแกรม  gsp  กันก่อนเลยค่ะ
ขั้นที่  2  เราจะสร้างพารามิเตอร์ใหม่โดยใช้เมนูกราฟ  พารามิเตอร์ใหม่กำหนดชื่อ x  ค่า  1
ขั้นที่  3  สร้างฟังก์ชันใหม่โดยใช้เมนูกราฟ  ฟังก์ชันใหม่  เลือก  abs  ได้  f(x)=|x|
ขั้นที่  4  หาค่าของฟังก์ชัน  โดยใช้เมนูการวัด  คำนวณ  เลือกฟังก์ชัน  f(x)  แล้วเลือก  ค่า  x  แทนใน  f(x)  จะได้ค่า  f(x)=1  จากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อ  f(x)  ใหม่  โดยคลิกขวา  แล้วไปที่ป้ายค่ะ  เปลี่ยนป้านเป็น  y  ผลลัพธ์ที่ได้จะได้  y  = 1
ขั้นที่  5  เลือกค่า  x  และ  y  มาสร้างตาราง  จากเมนู  กราฟ  สร้างตาราง  แล้วทำการเพิ่มค่า  x  พารามิเตอร์  ที่สร้างไว้  โดยค่า  x  มีค่าระหว่าง  -5  ถึง  5  ใช้วิธีการเพิ่มตารางจากเมนูกราฟนะค่ะ  เพิ่มข้อมูลในตาราง  เพิ่มข้อมูล  สัก  10  แถวก็พอค่ะ  เมื่อค่าเปลี่ยนแปลง  ตารางก็จะปรากฏเพิ่มจำนวนขึ้นเองค่ะ
ขั้นที่  6  เลือกตารางข้อมูลแล้วนำมาลงจุด  จากเมนูกราฟค่ะ  ลงจุดข้อมูลในตาราง  ลงจุด  (x,y)  พิกัดฉา่ก  ลงจุด
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเขียนกราฟจากสมการวงกลม

ในเมนูโปรแกรม GSP นั้นจะมีเมนูกราฟ และการเขียนกราฟของฟังก์ชัน โดยที่ครูผู้สอนสามารถนำไปสอนได้ง่าย แสดงการวาดกราฟให้เด็กนักเรียนเห็น พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนค่าคงตัวได้ แต่สมการวงกลมนั้นเรามีวิธีการเขียนที่แตกต่างเพราะ เราต้องสร้างทีละครึ่งวงกลมคือสองสมการ


ยกตัวอย่างเช่น


เราต้องค่อยๆ  เขียนออกมาทีละอันก่อนค่ะ    บทความนี้เป็น  เทคนิคในการเขียนเล็กน้อยที่อยากนำเสนอให้  ผู้ที่สนใจได้ความรู้กันค่ะ  

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สร้างสื่อนาฬิกา ด้วย gsp

ห่างหายจากเขียนบทความไปนาน วันนี้นำวิธีการสร้าง นาฬิกาที่เราสามารถใช้เป็นสื่อสอนเด็กระดับปฐมศึกษาแบบง่้ายๆ มาฝากกันค่ะ ได้ สื่อตัวนี้มาจากเว็บ เห็นว่าน่าสนใจดีเว็บนี้ใจดีแจกสื่อฟรีด้วย สามารถนำมาใช้ได้เลย แต่ถ้าใครอยากจะสร้างเรียนรู้ด้วยตนเองต้องลองฝึกทำตามขั้นตอนที่ได้จัดทำไว้ให้ค่ะ น้องๆคนไหน สนใจก็ลองทำตามตัวอย่างเอาไว้ใช้ในผลงานก็ได้นะค่ะไฟล์ที่โหลดแจกมา ไม่ค่อยสมบูรณ์ หรือไม่ก็อาจจะใช้  GSP  คนละเวอร์ชันกันค่ะ  เลยทำให้ตัวอักษรแสดงผลได้ไม่ดี
ขั้นตอนที่  1  มาสร้างตัวนาฬิกาให้เ้หมือนต้นแบบกันก่อนFrom November 4, 2011ขั้นที่สองใส่เข็มนาฬิกากันวันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

วิธีการสร้างสปริง

บทความที่แล้วได้เกริ่น นำไว้ก่อนแล้วว่าจะพาสร้างสปริงของเรากันนะค่ะ ดูจากตัวอย่าง
ไฟล์งานตัวนี้  สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ  สสวท  โดยตรงเลยนะค่ะ  ทางสสวท เขาแจกให้นำไปศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่าง 

ดูในวิดีโอยูทูปที่อัพลงได้เลยค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างสื่อการสอนมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ 180องศา

วันนี้ได้นำตัวอย่างสื่อเป็นรูปมาให้ชมกัน เป็นสื่อที่แสดงให้นักเรียนเห็นได้ชัดว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับครึ่งของมุมภายในรูปวงกลม  วันนี้ไม่รู้แค่เอามาลงให้ ที่สร้างด้วย  gsp  ต่างๆ  มาลงไว้ให้ดูค่ะ ตอนแรกว่าจะสอนสร้าง  ปริง  ยืดขึ้นลงที่แรงบันดาลใจเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆต่อไป  โดยยึดรูปดูศึกษาจากรูปต้นแบบ ไฟล์งานของ  สสวท  ที่ได้จัดทำขึ้นต้องขอขอบพระุคุณ  สสวท  เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ไฟล์ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา  ถ้าอยากได้ไฟล์ก็ลอง  หาโหลดในอินเตอร์เน็ตไ้้ด้นะค่ะ  มีหลายเว็บที่ได้นำเอาลงไว้  แต่ไม่ได้สอนวิธีการ
สร้าง ในบทความหน้าเราจะสร้างรูปสปริงเล่นกัน  เพื่อนำไปเป็น ไอเดียในการสร้างผลงานตัวอื่นต่อไปค่ะ


ลายไทย ภาพนี้ทดลองออกแบบทำเล่นเองค่ะ


ภาพโดราเอมอนตัวนี้ นางสาวธิดารัตน์ ธรรมวัติ นักเรียนโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ได้ใช้ความพยายามในการลงจุดลงสีสร้างรูปจนสำเร็จในบทความหน้าเจอกันใหม่ค่ะ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

วิธีสร้างก้อนเมฆสีพาราเมตริก กังหัน

บทความนี้ขอแบบสบายๆ  แล้วกันนะค่ะ  เคยเขียน บทความไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ตัวอย่างผลงาน แต่ยังไม่เคยอัพลงบล็อกให้ดูวิธีทำสักที วันนี้มาดูวิธีทำอย่างง่ายๆ  กันเลยนะค่ะ


วิธีการสร้างก้อนเมฆสีพาราเมตริกอย่างง่ายๆ ค่ะ

ต้องขออภัยในบทความที่ผ่านๆมาด้วยนะค่ะ ที่ทำเร็วไปหน่อย ถ้าทำช้าไปไฟล์ที่ต้องอัพลงบล็อกจะมีขนาดใหญ่ ลำบากต่อการอัพลงบล็อก
ต้องรีบทำให้ทันเวลา แต่ยังไงก็จะพยายามตัดทอนวิดีโอให้มีหลายช่วงขึ้นเพื่อที่จะได้ทำตามได้ทันแล้วกันค่ะ ขอบคุณติดตามชมละกันค่ะค่อยๆ หัดทำนะค่ะตัวนี้ไม่ค่อยยากเท่าไร
ตัวต่อไปกังหัน คงจะทำเป็นกันหลายๆ คนแล้วแต่ เรามาดูกังหันที่เรียง กันลงไปโดยใช้เทคนิคย่อขยายช่วย ทำให้กังหันมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันค่ะ 
ขั้นตอนวิธีทำ จะสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนแล้วสร้างส่วนโค้งของวงกลม กังหันในที่นี้ของเรามีหลายรูปแบบค่ะ
แบบที่ 1
วิธีสร้างกังหันแบบที่ 2 และ 3 เราสามารถประยุกต์สร้างได้หลายแบบกว่านี้ตามที่เราชอบ แต่ในบล็อกนี้ขอสาธิตให้ทำเพียงสามแบบ เท่านั้นค่ะ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ขั้นต่อไปจ้า

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

แผนภูมิแท่ง โดยใช้ โปรแกรม GSP

จัดทำให้ตามคำเรียกร้องนะค่ะขออภัยด้วยที่นานไปหน่อย  แผนภูมิแท่ง ในการสร้างสื่อ สามารถสร้างได้หลายแบบ แต่แบบที่ผู้จัดจะนำเสนอมานี้ ได้ศึกษามาตั้งแต่อยู่ระดับปีสี่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลายปีที่แล้ว ในสมัยเรียนก็รู้สึกว่ามันยากและยุ่งยากพอสมควร ขอกราบขอบพระคุณครูอาจารย์ที่ให้ความรู้ติดตัวมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ อาจารย์ท่านนั้นก็คือ  ท่านอาจารย์ทวีชัย สิทธิศร ค่ะ ลูกศิษย์ยังระลึกถึงครูอาจารย์อยู่เสมอค่ะ

ยกตัวอย่างนะค่ะ 
จงเขียนแผนภูมิแท่งแสดง ค่าใช้จ่ายประจำเดือนมกราคม  2554
1 ค่าเช่าหอพัก 1500 บาท
2.ค่าอาหาร 3000 บาท
3.ค่าน้ำมัน
4ใค่าโทรศัพท์
5.ค่าเอกสาร
ุ6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โดยมีการสร้างเป็นขั้นตอนตาม รูปภาพด้านล่าง 
ขั้นที่หนึ่ง  เราต้องสร้างเครื่องมือเป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานยาว 1 หน่วยและมีส่วนสูงตามกำหนดดังรูปภาพด้านล่างผิดพลาดนิดหน่อยนะค่ะ  จากภาพด้านบน  มีวิธีการทำโจทย์ใน บทความ ที่แล้วติดมาด้วย
ไม่ว่ากันนะค่ะ  จากนั้นลองนำเครื่องมือมาใช้ สร้างแผนภูมิแท่งกันค่ะ
 กำหนด  พารามิเตอร์ใหม่ ขึ้นมาก่อนค่ะ
   ค่ะ  แผนภูมิวงกลมก็สามารถทำได้ในทำนองเดียวกันค่ะ  ว่างๆ  จะเอามาลงไว้ให้ดูค่ะ หวังว่าคงมีประโยชน์ ต่อผู้ที่สนใจนะค่ะ 

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้อสอบ GSP ม ปลาย (ต่อ) โจทย์ 6 สิงหาคม 2554

ข้อสอง ให้นักเรียนสร้างรูปในแบบร่าง ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1 สร้างส่วนของเเส้นตรง AB ยาว 5 เซนติเมตร
2 สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC
3 สร้างจุด O ซึ่งเป็นจุดเซนทรอยด์ของรูปสามเหลี่ยม ABC
4 สร้างเส้นตรง OA,OBและOC
5 ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลาง สร้างส่วนโค้ง BC
ุ6 ใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลาง สร้างส่วนโค้ง CA
7 ใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลาง สร้างส่วนโค้ง AB
8 ซ่อนทุกอย่างในแบบร่าง ยกเว้น จุด A,B,C,O ส่วนโค้ง AB,BC,CA เส้นตรง OA OB และ OC
ให้นักเรียนต่อเติม จากรูปที่ได้จากการสร้างตามข้อ หนึ่งถึงข้อแปด ในแบบร่างเป็นรูปตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยให้รูปที่สร้างอยู่ในแบบร่างหน้าเดียวโดยไม่มีการเลื่อน หรือลากแถบเลื่อนและรูปที่สร้างทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดตามแนวนอน ยี่สิบเซนติเมตร และขนาดตามแนวตั้ง สิบสองเซนติเมตร 

ส่วนการต่อเติมลองทำเองดูนะค่ะ

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

นำภาพการ์ตูน จากอินเตอร์เน็ตหรือเครื่องมาใส่ในโปรแกรม gsp และทำให้เคลื่อนไหว

    แนะนำอีกบทความ  บทความนี้นำเสนอวิธีการนำรูปมาลงในโปรแกรม  GSP  บางครั้งเราไม่อยากสร้างภาพที่นำเส้นมาเรียงต่อกันเป็นตัวการ์ตูน  เราสามารถ  นำรูปที่เรามีอยู่ไม่ว่ารูปภาพอะไรก็ได้มาลง ด้วยวิธีการง่าย  ๆ  คือการ  copy  นั้นเองค่ะ  โดย  เราอาศัยการ  กดแป้นลัดที่คอม  ctrl+c   การก็อปปี้  และกดแป้น  ctrl+p   เพื่อวางภาพกัน แต่ภาพที่นำมา่ลง  ถ้านามสกุล  gif  เมื่อนำมาลงแล้วไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะค่ะ  แต่นำมาลงได้เหมือนกัน  หรือถ้าบางรูปทำไม่ได้จะด้วยเหตุผลใดๆ  ก็แล้วแต่เราก็  กด ปริ๊นสกีน  แล้วนำไปวางใน เพ้นซ์  แล้วตัดก็ได้ค่ะ  ลองดูวิธีทำด้านล่างได้เลยค่ะ  


เลือกภาพก่อนนำมาลงนะค่ะ


 กรณีอยากให้ภาพเคลื่อนไหวเราก็สามารถทำได้  แต่ภาพที่เคลื่อนไหวไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างเหมือนแอนนิเมชั่นได้นะค่ะ  เป็นแค่การเคลื่อนไหว  ธรรมดา  เคลื่อนไหวเดินหน้าถอยหลัง  ซิกแซกอะไรนิดหน่อยก็ทำได้แล้วแต่เทคนิค  เส้นโค้งที่สร้างเป็นทางเดินให้เคลื่อนนั้นเอง

สร้างเส้นทางเคลื่อนไหว  และสร้างจุดเคลื่อนไหวบนเส้น  จากนั้นก็ทำคล้ายวิธีการนำภาพมาลง  โดยเลือกรูปแล้วกด  ปริ๊นสกีน ไปเพ้นต์  ตัดมาแปะวางไว้ในจุดที่เคลื่อนไหวได้  ก็เป็นอันเสร็จ  ง่ายๆๆ


ลองทำดูนะ่ค่ะ วันนี้บายๆๆ ค่ะขอตัวไปเขียนแผน เพื่อนิเทศวันจันทร์ก่อน

มาลองหัดทำข้อสอบ GSP ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กันค่ะ (16 สิงหาคม 2554)

จากวันที่  16  สิงหาคม  2554  ที่ผ่านมา  ได้มีการจัดแข่งขัน  GSP  กันนั้น  ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่และน่าสนใจมาก  มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก  และข้อสอบที่เด็กๆ ได้ทำนั้นก็ถือว่ายาก พอสมควรสำหรับเด็กๆ ที่ไม่ค่อยคุ้นหรือเริ่มใช้โปรแกรมกันนะค่ะ  แต่สำหรับบางโรงเรียนที่เปิดสอน เด็กๆ  ก็คงจะพอทำได้บ้าง  ต้องยอมรับจริงๆ ค่ะ ว่าเด็กๆมีความสามารถทั้งๆ ทีบางโรงเรียนก็เพิ่งจะเริ่มใช้ตอนจะเข้าแข่งขันเนี้ยแหละค่ะ  เก่งกันจริงๆ  
ข้อสอบข้อที่  1  คะแนนเต็มข้อละ  30  คะแนน
1.1 คุณพ่อต้องการสร้างรั่วล้อมพื้นที่เพื่อปลูกผักสวนครัวโดยใช้ท่อนไม้ทำผังเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมวางบนพื้นดินเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับปลูกผักสวนครัวแต่คุณพ่อมีไม้แค่สองท่อน  ท่อนที่หนึ่งยาว  6  เมตร  ท่อนที่สองยาว  12  เมตร  จึงใช้ไม้ท่อนที่หนึ่งเป็นด้าน  ด้านหนึ่งของผังรูปสี่เหลี่ยมนี้และต้ดไม้ท่อนที่สองออกเป็น  3  ท่อนเพื่อวางเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ให้สำรวจหาว่าคุณพ่อจะตัดไม้แต่ละท่อนให้ยาวเท่าไรเมื่อนำมาประกอบเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมแล้วจึงจะได้พื้นที่สำหรับปลูกผักสวนครัวมากที่สุด ผังรูปสี่เหลี่ยมดังกล่าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไร มีสมบัติอย่างไร และำพื้นที่ที่มากที่สุดประมาณเท่าไร (ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ  แค่โจทย์อ่านจบก็ตายหล่ะ  เด็กเรา  ยากจริงๆข้อสอบแน่มาก  จะสำรวจเป็นหรือป่าว  ถ้าให้สำรวจแบบนี้  เราควรจะสร้างตารางเพื่อให้คณะกรรมการ เห็นด้วยจะดีที่สุด  มาลองดูการทำโจทย์ข้อนี้กันค่ะ  (สามารถสร้างได้หลายแบบ  ไม่จำเป็นต้องเหมือนผู้สร้างก็ได้นะค่ะ)
ยากๆๆๆ  เหมือนกันนะค่ะ  มาลองดูการทำพร้อมกันเลย  ลองทำความเข้าใจโจทย์อีกครั้งก่อนแล้วลงมือเลยค่ะ
ขั้นที่หนึ่ง  สร้างสไลเดอร์กำหนด ด้านสองด้านให้ยาวเท่ากันก่อนดังรูป
ขั้นที่สอง  คำนวณให้หาอีกด้านหลังจากสองด้านนั้นมีความยาวเท่ากันแล้ว
ขั้นที่สาม สร้างด้านที่โจทย์ให้มา ด้านที่มีความยาวเท่ากับ หกเมตร
โดยการแบ่งทำที่ละด้านก่อน เพื่อสะดวกแก่การคำนวณ
ขั้นที่สี่  สร้างวงกลม โดยใช้รัศมีของวงกลมเป็นตัวกำหนดด้านให้ยาวตามที่เรากำหนด
ขั้นที่ห้า  ใช้การตัดกันของเส้นตั้งฉากกับวงกลมเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมและหาพื้นที่
ขั้นที่หก สำรวจพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่มากที่สุดตอบคำถาม

ลองดูจากภาพด้านล่างเลยค่ะ


แบ่งขั้นตอนการทำให้ดูเป็นสองภาพค่ะ จะได้ไม่สับสน

พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ จะนำโจทย์ข้อต่อไปมาแนะนำ บายๆๆ

วงล้อไต่เขาวิธีทำขั้นสุดท้าย

ห่างหายไปนานมากๆๆ วันนี้เลยมาอัพวิธีสร้างไต่เขาในขั้นตอนสุดท้ายให้ดูกัน ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นทุกความคิดเห็นที่ส่งมาให้นะค่ะ และจะพยายามทำให้ช้ากว่านี้ และจะำพยายามอัพบทความใหม่ๆ  ลงเรื่อยๆ  ให้ติดตามกันค่ะ
ค่อยๆ ลองหัดทำจากภาพเอานะค่ะ


วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิธีสร้างวงล้อหมุนไต่เขา เป็นขั้นตอน

ลองทำวงล้อไต่เขากันค่ะ 
ขั้นที่  1  สร้างเส้นทางเขาให้วงล้อไต่ดังภาพ ใช้เครื่องมือเขียนเส้นในแนวตรงมาใช้นะจ๊ะ
ขั้นที่ 2 สร้างเส้นตรงหนึ่งเส้นด้านล่างเส้นทางเขา
ขั้นที่  3  ใช้การเลื่อนขนานมาช่วยในการสร้างวงกลมตามภาพด้านล่าง
ขั้นที่ 4 สร้างวงกลมให้ได้เหมือนรูปแบบด้านล่าง
ขั้นที่ 5 สร้างเส้นขนานไต่เขาขึ้น

ลองทดสอบทำห้าขั้นตามรูปก่อนว่าได้ เหมือนต้นแบบภาพด้านล่างหรือป่าว


ขั้นตอนต่อมาหลังจากได้เส้นขนานเส้นทางเขาแล้ว  นำจุดอิสระลงที่เส้นตรงด้านล่างเส้นทาง
เขา คลิกจุดอิสระและเส้นตรงสร้างเส้นตั้งฉาก สร้างจุดตัดระหว่างเส้นตั้งฉากกับเส้นทางขนานที่เราสร้างขึ้น เป็นไปตามภาพด้านบน

ขั้นต่อมาลองดูแล้วทำตามขั้นตอนดังภาพด้านล่าง ลองหัดทำไปก่อนนะค่ะ เดี๋ยวขอออกไปทำธุระข้างนอกก่อนมีเวลาจะมาอัพทำให้ต่อค่ะ

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สร้างวงล้อไต่เขา ด้วยโปรแกรม gsp

บทความนี้จะนำเสนอวิธีการสร้างวงล้อไต่เขา  ด้วย โปรแกรม GSP  เผอิญไปเห็นเข้าที่เว็บแห่งหนึ่งได้นำสื่อตัวนี้มาลงไว้  ให้ดาวน์โหลดกัน เว็บอะไรจำไม่ได้  แต่เว็บที่เกี่ยวกับการใช้  GSP  มีไม่เยอะหรอกค่ะ  ใครสนใจก็ลองค้นหาใน  google  ดูเอาเองนะค่ะ เห็นน่าสนใจดี  เลยลองทำตามดู ก็ไม่ยากจนเกินไป  น้องๆ  ก็สามารถ  สร้างได้เช่นกัน เพื่อที่จะนำไปต่อยอด สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเองต่อไป  ดูจากรูปภาพแล้วคิดว่าน่าจะไม่ยาก แต่พอได้ลงมือทำ  วิธีการสร้างซับซ้อน  คนสร้างที่คิดได้เนี้ย  เขาเก่งจริงๆ ค่ะ  ขนาดทำตามยังทึ่งในความคิดของคนสร้างเลย  เขาช่างเก่งในการคิดคำนวณวิธีการสร้างจริงๆ   ต้องใช้หลักทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการวางตำแหน่งล้อหมุน  ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เยอะพอสมควร  ขนาดลองสร้าง  แกะๆ  ดูจากตัวอย่างที่เขาให้มา ยังตาลายเลย  ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะสร้างแล้วเอามาลงให้ ผู้ที่สนใจวิธีสร้างได้ ทำตามได้  วันนี้ขอลงตัวอย่างที่ลองทำเองตามแบบ  ต้นฉบับมาให้ดูกันก่อนในบทความหน้าจะมาพาสร้างเป็นขั้นตอนกันค่ะ


ดูวิธีการสร้าง ได้ในบทความ วิธีการสร้าง

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สอนสร้างชิงช้าสวรรค์ ด้วย gsp และผลงานที่ทำเล่น

วันนี้สอนวิธีการสร้างชิงช้าสวรรค์ค่ะ   การสร้างตัวนี้ได้ทำไว้นานแล้วแต่ไม่มีเวลาอัพลงบล็อกเลยเอามาลงไว้ให้ลองหัดทำ  ดู   วิธีการสร้างไม่ยาก  ดูในรูปแบบคลิปกันเลยจ้า


วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สร้างแมลงบินไปมาด้วย GSP

วันนี้ขอนำเสนอวิธีการสร้างแมลงค่ะ  เอกสารการสร้าง หลายๆ คนคงจะพอมีทำตามอยู่แล้ว แต่สำหรับคนที่ไม่มีเอกสารการสร้าง  และไม่ชอบอ่าน  อ่านแล้วไม่ค่อยน่าทำ  จะลองทำตาม  แบบที่เราสร้างขึ้นให้  ก็ได้ค่ะ


วิธีสร้างดังขั้นตอนต่อไปนี้
สังเกตเวลาคลิกจุดแต่ละจุดดีๆนะค่ะเพราะไม่ได้ลง ชื่อจุดไว้ให้  ต้องสังเกตเอาเอง
สังเกต วิธีลงจุดแต่ละจุด  ต้องระวังเพราะ ไม่ได้ระบุชื่อจุดไว้ให้

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิธีการสร้าง จักรยาน หรือ รถยนตร์ ด้วย gsp

น้องๆ หลายคน ชื่นชอบรถที่เคลื่อนไหว ไปมาได้  ในโปรแกรม GSP  อยากรู้วิธีการสร้างกันหรือป่าวค่ะ  ว่าเขามีวิธีสร้างกันได้อย่างไร  ไม่ยากค่ะ  เรามาเริ่มหัดลองทำพร้อมๆ กันได้เลยค่ะ  เริ่มจากตัวอย่างรูปต้นแบบของเรากันก่อน
 วิธีการสร้างตามรูปภาพด้านล่างได้เลยค่ะ  ถ้าทำตามไม่ทัน ก็ค่อยๆ อ่านขั้นตอนด้านล่างประกอบด้วยก็ได้ค่ะ

ดูใหม่อีกครั้ง  กด F5  นะค่ะ
ขั้นตอนการสร้าง    นำเครื่องมือเขียนเส้นในแนวตรงมาสร้างเส้นตรงก่อน จากนั้นสร้างจุดบนเส้นตรงไปเมนูแปลง เลื่อนขนานขึ้นไประยะ  0.4  มุม 90  องศา  จากนั้นคลิกสร้างวงกลม  และคลิกที่จุดบนเส้นตรงอีกครั้ง คราวนี้เลื่อนขนานขึ้นไประยะ  0.2  มุม  90  เหมือนเดิมสร้างวงกลมอีกจะเห็นว่าได้วงกลมมาสองวง  คลิกวงกลมตัวด้านใน  สร้างจุดบนเส้นรอบวง  สร้างส่วนของเส้นตรงระหว่างจุดนั้นกับจุดศูนย์กลางวงกลม  จากนั้นดับเบิ้ลคลิกจุดศูนย์กลาง  คือการระบุจุดศูนย์กลางนั้นเอง คลิกจุดบนเส้นรอบวงในอีกครั้ง และเส้นเชื่อมหมุนไปให้ครบวงกลม หมุนในมุม  เก้าสิบองศา   จากนั้นคลิกจุดที่อยู่บนเส้นตรง ไปเมนูแปลงเลื่อนขนาน  ไประยะ  สี่เซน มุมศูนย์องศา  จากนั้นคลุมล้อที่เราสร้างขึ้นเสร็จหนึ่งข้างเลื่อนขนานไปอีกข้าง   เชื่อม เส้น  ระหว่างล้อสองล้อ   จากนั้น  คลิกจุดศูนย์กลางล้อหน้าแปลงเลื่อนขนานมุมศูนย์องศาไประยะ  0.5  จากนั้นคลิกจุดศูนย์กลางล้อหน้าและจุดที่เลื่อนขนานไปสร้างวงกลมอีก  ทำแบบเดียวกันกับล้อหลัง  ในทำนองเดียวกัน  เราก็สามารถสร้างรถยนต์ขึ้นมาได้  สังเกตจากรูปเอานะค่ะ  เพราะขั้นตอนต่อไปไม่ยากแล้วคงสามารถทำต่อได้  คราวหน้าจะนำเสนอวิธีการสร้างแมลงบินค่ะ  โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

วิธีการสร้างวงรีประกอบผลงาน GSP วงจรดาวเคราะห์

ในบทความที่แล้วได้ลงวิธีการสร้างวงรีโดยอาศัยนิยามมาให้ การสร้างวงรี มาคราวนี้จะำพาน้องๆ มาลองสร้างวงรีประกอบผลงานวงจร ดาวเคราะห์ฺ กัน  น้องๆ หลายคน  มีปัญหาในการสร้างวงรี
วันนี้  ขอนำเสนอวิธีสร้างแบบ  ง่าย ๆ  จ้า  พร้อมแล้วเริ่มเลย ขั้นตอนที่  1  นำเครื่องมือวงเวียนมาเขียนรูปวงกลมกันก่อน
ขั้นตอนที่  2  คลิกที่เครื่องมือเขียนเส้นในแนวตรงโดยนำ เครื่องมือสร้างเส้นตรงออกมาใช้  ตัวรูปที่มีหัวลูกศรทั้งสองอัน  คลิกที่  จุดที่อยู่บนเส้นรอบวง และ  สร้างเส้นตรงออกมาหนึ่งเส้น
ขั้นตอนที่  3  ระบุจุดศูนย์กลางของวงกลม และสร้างจุดบนเส้นรอบวงกลม  หนึ่งจุด  
ขั้นตอนที่  4  คลิกจุดที่อยู่บนเส้นรอบวงกลม  แล้วไปเมนู  สร้าง ย่อขยาย  ด้วยอัตราส่วน  สามส่วนสอง
ขั้นตอนที่  5  คลิกจุดที่เราย่อขยายมาได้แล้วคลิกเส้นตรง  สร้างเส้นตั้งฉาก
ขั้นตอนที่  6  คลิกจุดที่อยู่บนเส้นรอบวง และคลิกเส้นตรง สร้างเส้นขนาน
ขั้นตอนที่  7  คลิกเส้นตั้งฉาก  เส้นขนาน  และสร้างจุดตัด
ขั้นตอนที่  8  คลิกจุดตัด  คลิกจุดที่อยู่บนเส้นรอบวง  ไปเมนูสร้าง  โลคัส
 จบ
ทำตามขั้นตอนด้านบน  ได้หรือป่าวค่ะ  งั้นดูรูปภาพประกอบกันเลยค่ะ  ด้านล่าง


วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ทดลองทำโจทย์ปัญหา เตรียมพร้อมก่อนแข่งขัน GSP

ลองทำดูนะค่ะ  ว่าเราสร้างรูปแบบตามโจทย์กำหนดให้ได้หรือป่าว


1. สร้างส่วนของเส้นตรง XY ยาวพอสมควร
2. สร้างส่วนของเส้นตรง AB ยาวพอสมควร แล้วสร้างจุด C บนส่วนของเส้นตรง AB 
3. สร้างเส้นตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB ที่จุด C 
4. ใช้ C เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่ากับ XY เขียนวงกลมตัดเส้นตั้งฉากที่ได้ในข้อ 3 ที่จุด D และ จุด E 5. สร้างสี่เหลี่ยม ADBEให้ลากจุด C หรือ จุด Y เพื่อสำรวจว่า สี่เหลี่ยม ADBE เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรได้บ้างและรูปสี่เหลี่ยมนั้น ๆ เกิดขึ้นเมื่อลากจุด C หรือจุด Y อย่างไร 

 1. สร้างส่วนของเส้นตรง AB ยาวพอสมควร 2. สร้างส่วนของเส้นตรง CD โดยที่จุด C อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB แต่จุด D ไม่อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB 3. แบ่งครึ่งมุม ACD ด้วยรังสี CE 4. แบ่งครึ่งมุม ACE ด้วยรังสี CF 5. แบ่งครึ่งมุม BCD ด้วยรังสี CG 6. แบ่งครึ่งมุม BCG ด้วยรังสี CHให้นักเรียนลากจุด D หรือ C เพื่อสำรวจว่าผลบวกของขนาดของมุม ACF กับมุมGCH เป็นเท่าไรได้บ้าง และให้เขียนแสดงเหตุผลลงในแบบร่างหน้านี้ว่าทำไมผลบวกจึงเป็นค่านั้น
ข้อที่ 2. ทำในแบบร่างเพียง 1 หน้าเท่า


ให้นักเรียนสร้างตัวเลื่อนสามตัว p, q และ r เพื่อใช้เป็นพารามิเตอร์ แล้วเขียนกราฟของฟังก์ชัน f(x) = px2 + qx +r เมื่อ p ≠ 0ให้นักเรียนสำรวจรอยทางเดินของจุดยอดของกราฟของฟังก์ชัน fแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ (ให้พิมพ์คำตอบลงในแบบร่างหน้านี้) 1. เมื่อเปลี่ยนแปลงเฉพาะค่า p รอยทางเดินของจุดยอดของกราฟนี้จะเป็นอย่างไร 2. เมื่อเปลี่ยนแปลงเฉพาะค่า q รอยทางเดินของจุดยอดของกราฟนี้จะเป็นอย่างไร 3. เมื่อเปลี่ยนแปลงเฉพาะค่า r รอยทางเดินของจุดยอดของกราฟนี้จะเป็นอย่างไร 4. กราฟในข้อ 1. มีสมการเป็นอย่างไร 5. กราฟในข้อ 2. มีสมการเป็นอย่างไร 6. กราฟในข้อ 3. มีสมการเป็นอย่างไร

ให้นักเรียนสร้างตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.  สร้างวงกลมที่มี O เป็นจุดศูนย์กลาง และสามารถปรับขนาดของวงกลมได้
2.  สร้างจุด  A  อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมและสามารถเคลื่อนที่ได้
3.  สร้างเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด  A
4.  กำหนดจุด  B  ซึ่งเคลื่อนที่ได้บนเส้นสัมผัส
5.  ลาก  เส้นตรง OA  และ เส้นตรง  OB
6.  ให้หาความสัมพันธ์ของความยาวของด้าน AB, OA และ OB โดยปรับขนาดของ
      วงกลมและเคลื่อนที่จุด B

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ศิลปะจากเส้นด้าย GSP (วิธีสร้างลวดลายหลายแบบ)

ในบทความนี้ขอนำเสนอศิลปะจากเส้นด้าย ด้วย GSP มาดูวิธีสร้างผลงานให้เป็นลวดลายต่างๆ กันค่ะ รูปต้นแบบได้ไฟล์มาจาก สสวท  ต้องขอขอบพระคุณมา ณโอกาสนี้ด้วยค่ะ  ลองมาหัดทำตามพร้อมๆ กันนะค่ะ 


วิธีสร้าง  จะคล้ายๆ  กับ  ผลงานที่เคยนำเสนอก่อนหน้า    ดูผลงานก่อนหน้ารูปแบบที่สองก็สวยดีค่ะ  รูปทรงกลม

วิธีสร้าง ถ้าพร้อมแล้ว  เริ่ม start  พร้อมๆ  กันเลยค่ะบทความนี้ขอลงไว้สองแบบ ติดตามชมบทความหน้า ส่วนใครอยากให้นำเสนอเรื่องไหนไว้ก็ คอมเม้นท์มาได้ค่ะ เพราะส่วนมากจะเขียน เรื่องที่นึกได้ก่อนเสมอ ไม่ได้วางแผนว่าจะลงเรื่องอะไร แล้วแต่จะนึกได้ จึงจะเห็นได้ว่าเรื่องไม่ค่อยติดต่อกันเท่าไร   ขอบคุณที่  ชมผลงานนะค่ะ บายค่ะ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

window 7 กับ โปรแกรม GSP

ปัญหาการติดตั้งโปรแกรม GSP กับ window 7 คือ ภาษาในโปรแกรม GSP จะขึ้น ???? ทำเอา งง เลยทีเดียว เมื่อเราติดตั้งโปรแกรมให้เด็กนักเรียน ถึงกับต้อง ลง window ใหม่เลย เพื่อ โปรแกรม GSP แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้แล้ว เมื่อลองค้นหาข้อมูล ได้ไปเจอวิธีการแก้ไข ในเว็บ ของอาจารย์เสรี สุขโยธิน 
แก้ไข   ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  ถ้าตอนนั้นในโรงเรียนสามารถเล่นเน็ตได้  คงไม่เสียเวลาต้องลงโปรแกรมใหม่  เฮ้อๆๆๆ   (ที่โรงเรียนเน็ตค่อนข้างจะความเร็วต่ำ  เต่าเรียกพี่ ไม่ใช่้สิต้องเรียกพ่อแล้ว  อิอิ)
มาดูวิธีสร้างรูปภาพที่ได้  สร้างค้างไว้   ณ  บทความที่แล้วกันค่ะ  บทความเดิม


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ด้วย GSP และเทคนิคการสร้างแบบพื้นฐาน ระดับมัธยมต้น

วันนี้ขอนำเสนอ การนำ GSP มาประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์กัน ฝึกฝนบ่อยๆ จะได้มีพื้นฐานในการนำไปใช้ ประกอบการเรียน หรือการแข่งขัน
ลองดูโจทย์ที่เหมาะกับระดับมัธยมต้นกันนะค่ะ 

 
1ในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน  สมชายเดินทางจากบ้านไปทางทิศเหนือ 600 เมตร
เมื่อถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันตก 300 เมตร จนถึงสามแยกเลี้ยวไปทางทิศเหนือ
อีก 450 เมตร จากนั้นเดินทางไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 300 เมตร และเดินทางไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 400 เมตร ถึงโรงเรียน (มาตราส่วน 1 เซนติเมตร : 100 เมตร)
1.1 จงเขียนแผนผังการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของสมชาย
1.2 จงคำนวณระยะทางไปกลับตามเส้นทางเดิม

แผนภาพที่เราเขียนโดยใช้  GSP  และใช้  โปรแกรมหาระยะ ดังภาพด้านล่าง

2 ให้นักเรียนสร้างรูปตามที่กำหนดให้ต่อไปนี้  และหาพื้นที่ ส่วนที่ระบายด้วยสีน้ำเงิน โดยกำหนดให้   ระยะห่างจากจุด  ถึง จุด  ยาว  เซนติเมตร  ระยะห่างจากจุด  ถึง จุด  D  ยาว  เซนติเมตร
ลองฝึกหัดทำไปก่อนนะค่ะ          เฉลยวิธีทำโจทย์นี้ค่ะ
 


วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

3D ในโปรแกรม GSP และการ plot (x,y,z)

ต่อจากบทความที่แล้ว  หลังจากเรา  setup  3D  ได้แล้ว  เราจะลงจุดสร้างกล่องที่เป็นรูปทรงสามมิติในโปรแกรม  GSP  กันค่ะ  หลังจากเรา  setup  3D  และนำ  xyz  Axes  แล้วเราต้องตั้งค่า  โดยไปที่  เมนูแก้ไข  ซึ่งอยู่ด้านบนตัวโปรแกรม  คลิก  ค่าพึงใจ >>หน่วย>>องศาระบุทิศทาง >>  ตกลง
จะได้  ภาพดังรูปนี้

ลองชมวิธีการสร้างกันค่ะ 
 


ทำตามทันหรือป่าวค่ะ   เราสามารถประยุกต์  สร้างรูปแบบต่างๆ  ได้จากเครื่องมือตัวนี้ค่ะ  คราวหลังจะนำเสนอวิธีการสร้างแบบต่างๆ  มาให้ดูและ  การลงสีให้สวยงาม  สีที่นำมาลงก็มีเครื่องมือสร้างสี  ที่จะนำมาใช้กับเครื่องมือตัวนี้กันเพราะสี  ทั่วๆ  ไปในโปรแกรมที่มีมา  มันซ้อนทับกันได้  แต่เครื่องมือสร้างสีตัวนี้  มาทาสีได้แค่หน้าเดียวค่ะ  พูดง่ายๆ  ก็คือ  ถ้าเรามีกระดาษ  1 แผ่นถ้าใช้สีที่มีในโปรแกรม  ระบายลงไปในกระดาษหนึ่งแผ่นจะมีสีทั้งสองหน้าเลยได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  แต่ถ้าใช้เครื่องมือสร้างสี  ระบายลงไป  จะระบายสีได้แค่หน้าเดียวเท่านั้นด้านหลังกระดาษก็ยังคงขาวอยู่ในบทความหน้า  เราจะนำเสนอต่อค่ะ

รู้จักเครื่องมือ 3D ในโปรแกรม GSP กัน

หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบ  ในโปรแกรม  GSP  นั้นสามารถ  สร้างภาพการเคลื่อนไหว สามมิติกันได้  โดยใช้  3D  Tool  ในการสร้างรูปทรงต่างๆ  ในหน้าสนใจ  มากยิ่งขึ้น  ดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวได้ใน
หลังจากเรามีไฟล์   เครื่องมือ    3D Tool   แล้วเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วทดลองใช้งานกันได้เลยค่ะ   สามารถดาวน์โหลดได้  เครื่องมือ  ได้ที่นี้   มาดูภาพกันเลยค่ะ
ก่อนอื่นเมื่อดาวน์โหลดได้แล้วลอง  เปิดโปรแกรมขึ้นมาจะได้หน้าตาแบบนี้

 การใช้งาน   จะเห็นเครื่องมือกำหนดเองทางแถบด้านซ้าย  ที่มีรูปสามเหลี่ยมซ้อนกันสองตัว  ไปที่  set up  3D   จะได้เครื่องมือในการสร้าง  แบบเวกเตอร์ฺสามมิติซึ่งแกน  x  y  z  ในเราใช้  โดยการลงจุด    จากนั้นไปที่แฟ้มใหม่แล้วเริ่มสร้างผลงานกันได้เลย  แต่ไม่ต้องปิดเครื่องมือสามมิติที่เราได้มานะค่ะ
ภาพหลังจากเราsetup 3D
 
หลังจากนั้นไปที่เครื่องมือกำหนดเองอีกครั้งแล้วเลือก   xyz  Axes  มาจะได้รูปภาพแบบนี้ซึ่งเราสามารถ  คลิกตรง  spin  แล้วหมุนแกนไปมาได้  วันนี้ขอกล่าวถึง 3D  แค่นี้ก่อนพรุ่งนี้จะมาอัพวิธีการลงจุดใีนเครื่องมือตัวนี้แล้วสร้างบ้าน  แบบ  3 D  สนุกๆ  กันค่ะ 


ขอขอบคุณที่ติดตามผลงาน   ไว้ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สาระความรู้ดีๆ

ห่างหายไปนาน ไม่ค่อยได้เข้ามาเขียนบทความสักเท่าไหร่ สื่อใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวันจนเราพัฒนาตามไม่ค่อยจะทันวันนี้ได้นั่งเล่นท่องเว็บ หาดูสื่อการเรียนการสอนที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนมีเว็บที่มีสาระน่ารู้มากมายเลยแนะนำมาฝาก
เผื่อใครที่หลงผ่านทางเข้ามาในเว็บบล็อกนี้จะได้รับสาระความรู้ที่พอจะเป็นประโยชน์ได้บ้างค่ะ


เนื้อหาสาระส่วนใหญ่เป็นสื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์เป็นหลักนะค่ะ
http://www.m-mathmedia.com/ ว็บนี้น่ารักดีค่ะ  ผู้จัดทำจัดทำได้สวยงามเพราะเหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็กๆ  ชอบมากค่ะ
เว็บนี้ก็ดีค่ะ นวัตกรรมการเรียนการสอน E-media  นวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ยังไงก็ลองเยี่ยมชมดูนะค่ะ  ในส่วนของตัวบล็อกของผู้จัดทำก็จะพยายามขยันหา  สื่อ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ฺมาลงไว้ให้ค่ะ 

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

E-book vs Gsp

ตัวนี้ทดลองทำหนังสืออีบุ๊กที่มีเนื้อหาในการสอนใช้งาน GSP มาให้ค่ะ ลองดาวน์โหลดไปศึกษาดูแล้วกันนะค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยdownload  Dnl Reader สำหรับการอ่านอีบุ๊คก่อนนะค่ะ


วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

สื่อการสอน GSP vs E-book

หายไปนาน ไม่ได้มาอัพข้อมูลที่เป็นประโยชน์ลงในบล็อกเท่าไหร่เลยค่ะ   วันนี้เลยอยากมานำเสนอโปรแกรมที่จัดทำสื่อการเรียนการสอนตัวใหม่   การสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม DeskTop Author เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ โปรแกรมตัวนี้ใช้ร่วมกับ ไมโครซอฟ ออฟฟิต 2007 ด้วย เพาเวอร์พอยต์  โปรแกรม Desktop Author เป็นโปรแกรมสร้างหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มีลักษณะคล้ายกับหนังสือจริง คือ มีหน้าปก สารบัญ ข้อความ รูปภาพ สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนตร์ ไฟล์ Flash เพิ่มเสียงบรรยาย สร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ผลงานที่ได้มีขนาดไฟล์เล็ก ทำให้สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บ หรือ ส่งผ่านอีเมล์ และสามารถเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ไฟล์มีขนาดเล็ก ช่วยให้ง่ายในการดาวน์โหลด และส่งข้อมูล
มีลักษณะคล้ายกับหนังสือซึ่งเป็นรูปแบบที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
สามารถสั่งพิมพ์หน้าแต่ละหน้า หรือทั้งหมดของหนังสือได้
ผู้ใช้สามารถส่งต่อได้ง่ายโดยการส่งผ่านอีเมล์ หรือระบบเครือข่าย
สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Note Book         ผล งานเป็นได้ทั้งสื่อ Offline ในรูปแบบ .exe สื่อออนไลน์ .html + .dnl ที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ แต่การเรียกดูจำเป็นต้องติดตั้ง DNL Reader ก่อนจึงจะแสดงผลได้ และ Screen Saver (.scr) สำหรับการรักษาอายุจอภาพคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อที่สร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง

 เราจะนำโปรแกรม  ตัวนี้มาลองใช้ผสมกับโปรแกรม  GSP  กันค่ะ  แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะค่ะ คงต้องเป็นบทความหน้าอย่าลืมติดตามกันนะค่ะ