วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

แผนภูมิแท่ง โดยใช้ โปรแกรม GSP

จัดทำให้ตามคำเรียกร้องนะค่ะขออภัยด้วยที่นานไปหน่อย  แผนภูมิแท่ง ในการสร้างสื่อ สามารถสร้างได้หลายแบบ แต่แบบที่ผู้จัดจะนำเสนอมานี้ ได้ศึกษามาตั้งแต่อยู่ระดับปีสี่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลายปีที่แล้ว ในสมัยเรียนก็รู้สึกว่ามันยากและยุ่งยากพอสมควร ขอกราบขอบพระคุณครูอาจารย์ที่ให้ความรู้ติดตัวมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ อาจารย์ท่านนั้นก็คือ  ท่านอาจารย์ทวีชัย สิทธิศร ค่ะ ลูกศิษย์ยังระลึกถึงครูอาจารย์อยู่เสมอค่ะ

ยกตัวอย่างนะค่ะ 
จงเขียนแผนภูมิแท่งแสดง ค่าใช้จ่ายประจำเดือนมกราคม  2554
1 ค่าเช่าหอพัก 1500 บาท
2.ค่าอาหาร 3000 บาท
3.ค่าน้ำมัน
4ใค่าโทรศัพท์
5.ค่าเอกสาร
ุ6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โดยมีการสร้างเป็นขั้นตอนตาม รูปภาพด้านล่าง 
ขั้นที่หนึ่ง  เราต้องสร้างเครื่องมือเป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานยาว 1 หน่วยและมีส่วนสูงตามกำหนดดังรูปภาพด้านล่างผิดพลาดนิดหน่อยนะค่ะ  จากภาพด้านบน  มีวิธีการทำโจทย์ใน บทความ ที่แล้วติดมาด้วย
ไม่ว่ากันนะค่ะ  จากนั้นลองนำเครื่องมือมาใช้ สร้างแผนภูมิแท่งกันค่ะ
 กำหนด  พารามิเตอร์ใหม่ ขึ้นมาก่อนค่ะ
   ค่ะ  แผนภูมิวงกลมก็สามารถทำได้ในทำนองเดียวกันค่ะ  ว่างๆ  จะเอามาลงไว้ให้ดูค่ะ หวังว่าคงมีประโยชน์ ต่อผู้ที่สนใจนะค่ะ 

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ แต่มองเห็นไม่เต็มจอ เวลาคลิกเลือกเครื่องมือเลยไม่รู้ว่าเลือกอะไรบ้าง