วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้อสอบ GSP ม ปลาย (ต่อ) โจทย์ 6 สิงหาคม 2554

ข้อสอง ให้นักเรียนสร้างรูปในแบบร่าง ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1 สร้างส่วนของเเส้นตรง AB ยาว 5 เซนติเมตร
2 สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC
3 สร้างจุด O ซึ่งเป็นจุดเซนทรอยด์ของรูปสามเหลี่ยม ABC
4 สร้างเส้นตรง OA,OBและOC
5 ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลาง สร้างส่วนโค้ง BC
ุ6 ใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลาง สร้างส่วนโค้ง CA
7 ใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลาง สร้างส่วนโค้ง AB
8 ซ่อนทุกอย่างในแบบร่าง ยกเว้น จุด A,B,C,O ส่วนโค้ง AB,BC,CA เส้นตรง OA OB และ OC
ให้นักเรียนต่อเติม จากรูปที่ได้จากการสร้างตามข้อ หนึ่งถึงข้อแปด ในแบบร่างเป็นรูปตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยให้รูปที่สร้างอยู่ในแบบร่างหน้าเดียวโดยไม่มีการเลื่อน หรือลากแถบเลื่อนและรูปที่สร้างทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดตามแนวนอน ยี่สิบเซนติเมตร และขนาดตามแนวตั้ง สิบสองเซนติเมตร 

ส่วนการต่อเติมลองทำเองดูนะค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: