วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

สร้างเกมส์ (game) และ ผลงานด้วย GSP กันเถอะ

สวัสดีค่ะ  บทความนี้ขวัญจะนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการสร้างเกมส์  คณิตศาสตร์  โดยใช้  GSP   ครูอาจารย์หลายๆ  ท่านคงจะเคยมีปัญหาเี่กี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีความชอบในวิชาคณิตศาสตร์  ถ้าเราผสมผสาน  เกมส์  กับสาระความรู้ลงไปแล้ว  เด็กๆ  ก็คงมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นได้  จะอะไรอีกล่ะค่ะ  นอกจากการเล่นเกมส์  การเล่มเกมส์ก็มีหลายแบบ  วันนี้มาเรียนรู้วิธีการสร้างสื่อการสอน  ที่สนุก ใช้สำหรับสอนนำไปสอนนักเรียนกันได้เลยค่ะ  ทำไมขวัญต้องนำเสนอวิธีสร้างด้วย  ทำไมไม่เอาสื่อที่ขวัญสร้างมาใช้เลย  ประเด็นนี้  ก็เพราะว่า  หลักๆ แล้วขวัญต้องการให้ครูผู้สอน  หรือผู้ที่สนใจ  มีแนวคิดต่อยอดจากการเรียนรู้ ในครั้งนี้  ถ้าเราฝึกสร้าง  บ่อยๆ  ก็จะเกิดไอเดีย  สร้างสรรค์ผลงานตัวใหม่ๆ  ขึ้นมาได้  ดีกว่านำผลงานของคนอื่น  มาใช้เยอะเลยค่ะ    


วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

เรียนรู้เรขาคณิต สองมิติและสามมิติ ด้วย GSP

  การสอนเรขาคณิต  สองมิติและสามมิติ   ส่วนมากแล้วครูที่สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้จะให้เด็กนักเรียนมองเห็นภาพกันจริงๆ แล้ว  ครูหลายคนจึง  ให้เด็กพับกล้องกระดาษ   เพื่อดูว่า  สามมิติเป็นอย่างไร  แต่รูปแบบการสอนของขวัญ  จะนำเรื่องเทคโนโลยี  เข้ามาช่วย  ซึ่งก็คือการสร้างรูปทรงเรขาคณิต  สองมิติ  และสามมิติ   โดย  ใช้โปรแกรม  GSP    การเรียนการสอนที่แปลกใหม่แตกต่างจากเดิมช่วยให้เด็กนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์   ซึ่งช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วย  ไปชมผลงานกันเลยค่ะ   สื่อตัวนี้จะสอนให้เด็กสร้างรูปทรงสามมิติ   ได้ด้วยตนเองสร้างความสนุกสนาน  พร้อมทั้งช่วยส่งเสริม  ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยค่ะ

ดาวน์โหลดฟรี
สื่อการสอน  เรขาคณิต สองมิติและสามมิติ  
ไฟล์ VDO วิธีการสร้าง สำหรับสอนนักเรียน