วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขียนกราฟโดยใช้พารามิเตอร์และ สไลเดอร์ปรับค่าเป็นจำนวนจริงใดๆ

ในโปรแกรม  gsp  นั้นเวลาเราจะเขียนกราฟ จากสมการ  ax+by+c =0  เราสามารถ  กำหนด  ให้  a b  และ C  เป็นพารามิเตอร์ที่ปรับค่าได้  และ  อีกแบบก็คือเราสามารถสร้างแบบ สไลเดอร์กำหนดค่าเต็ม  จำนวนเต็มบวก  และจำนวนเต็มลบ  ก็ได้อีกเช่นกัน


  


ด้านล่างคือพารามิเตอร์แบบจำนวนเต็ม  มีให้ในโปรแกรม


จุดตัดกราฟแกน x ให้ ั y เท่้ากับ  ศูนย์    คำนวณแบบธรรมดา  แล้วลงจุด  จุดตัดแกน  y  ก็ในทำนองเดียวกัน


ด้านล่างเป็นพารามิเตอร์แบบ จำนวนจริง

ไม่มีความคิดเห็น: