วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สร้างรูปหลายๆ เหลี่ยม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม แล้วเก็บเป็นเครื่องมือ ด้วย GSP

  ในบทความนี้ขอนำเสนอการสร้างรูปหลายๆเหลี่ยมอย่างง่ายๆ  เริ่มจากความรู้พื้นฐานของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมกัน  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม  มีผลรวมเท่ากับ  180  องศาเมื่อเราทราบผลรวมของมุมภายในแล้ว  เรามาสนุกกับการสร้างรูปหลายๆ  เหลี่ยมกันค่ะ โดยอาศัยความเข้าใจง่ายๆ ของการสร้างรูปหลายๆเหลี่ยมกัน  จากนั้นก็ เก็บรูปหลายๆ ที่เราสร้างลงสีสันสดในให้เรียบร้อย แล้วเก็บเป็นเครื่องมือเอาไว้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์  GSP   กันต่อไป  มาดูวิธีการสร้างวิดีโอกันค่ะสามเหลี่ยม ปิทาโกรัส สร้างด้วย GSP

 สร้างสามเหลี่ยมปีทาโกรัส และดูความสัมพันธ์ของด้าน  ว่าตรงตามสูตรหรือป่าว วิธีการสร้างก็สร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาก่อน  จากนั้นก็ใช้โปรแกรมวัดความยาวของด้านและใช้เครื่องมือในการคำนวณเพื่อดูว่าค่าที่ได้เข้าตามความสัมพันธ์ของสมการหรือป่าว  จากนั้นก็ใช้ความรู้ในการเลือกเครื่องมือมาสร้างตารางแสดงความสัมพันธ์ออกมา  ค่ะ  ลองดูในวิดีโอ นะค่ะสร้างเครื่องบิน เครื่องไหว ด้วย GSP

  วันนี้ก็ขอเอาง่ายๆ เลย  สร้างรูปเคลื่อนไหวเพื่อให้เด็กๆ  เอาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทาง  GSP  นั้นก็คือ  เครื่องบิน  ใช้เวลาสร้างไม่ถึงห้านาที  แต่ถ้าอยากให้สวยงามก็อาจต้องประยุกต์ใช้เวลามากกว่านั้นก็ได้นะค่ะ  วันนี้เนื้อหาก็เน้นเรียบง่าย เครื่องมือที่ใช้ก็ไม่แค่ไม่กี่อย่าง  แต่ความรู้ที่นำมาใช้ก็มีเรื่องการเลื่อนขนาน   ลงดูตามตัวอย่างเนื้อหาวิดีโอและทำตามกันได้เลยค่ะ  ติดขัดตรงไหนก็สอบถามเข้ามานะค่ะ