วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เส้นสัมผัสกราฟพาราโบลา

วันนี้มาดูเรื่องเส้นสัมผัสกราฟกันค่ะ   อัพลงไว้เีดี๋ยวลืม เพราะเวลาจะสอนนักเรียนทีไร  ไม่ได้ทำบ่อยๆ  ลืมเรื่อย  เลยต้องอัพลงไว้ก่อน เดี๋ยวลืมอีกจากแต่ก่อนได้สอนนักเรียนระดับ  ม .6  ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับความชันเส้นตั้งฉากเส้นสัมผัสให้ได้ทำโจทย์เรื่อยๆๆ  พอไม่ได้สอนสักหน่อยก็ลืมอีก  เฮ้อๆๆ
มาดู  สมการ  พาราโบลากันก่อน  เมื่อเรา  สร้างกราฟ  พาราโบลาแล้วเราจะหาเส้นสัมผัส  พาราโบลากันยังไง    
ก่อนอื่น   ต้องรู้เรื่อง  สมการทั่วไปของ  พาราโบลากันก่อน   y = ax^2+ bx +c  เมื่อ x เป็นจำนวนจริง ใด ๆ a, b, c เป็นค่าคงที่ และ a ≠ 0  ถ้า  a = 0  จะได้สมการเชิงเส้นที่มีกราฟเป็นเส้นตรงนะค่ะ  จุดยอดหาได้จาก      (-b/2a,  c-(b^2/4a)) ใช้กรณีกราฟหงายกับคว่ำ    ถ้าตะแคงก็สลับกันเอานะค่ะ และความรู้ที่ต้องทราบอีก ก็คือเรื่องความชันของเส้นตรงด้วย   โดยที่  ความชันของเส้นตรงมีสูตร   m = y1-y2/x1-x2    มาดูวิธีเขียนกราฟกันเลยค่ะ
1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เจ๋งมาก ขอบคุณค้าาาา