วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเขียนกราฟจากสมการวงกลม

ในเมนูโปรแกรม GSP นั้นจะมีเมนูกราฟ และการเขียนกราฟของฟังก์ชัน โดยที่ครูผู้สอนสามารถนำไปสอนได้ง่าย แสดงการวาดกราฟให้เด็กนักเรียนเห็น พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนค่าคงตัวได้ แต่สมการวงกลมนั้นเรามีวิธีการเขียนที่แตกต่างเพราะ เราต้องสร้างทีละครึ่งวงกลมคือสองสมการ


ยกตัวอย่างเช่น


เราต้องค่อยๆ  เขียนออกมาทีละอันก่อนค่ะ    บทความนี้เป็น  เทคนิคในการเขียนเล็กน้อยที่อยากนำเสนอให้  ผู้ที่สนใจได้ความรู้กันค่ะ  

ไม่มีความคิดเห็น: