วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สื่อ gsp ทดลองทำดู

เดี๋ยวนี้มีเว็บเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม gsp เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่ต้องการเรียนรู้ อย่างวันนี้ลองค้นหา google  เราจะพบเว็บที่มีเนื้อหาสาระดีๆมากมาย และแล้วก็ได้ไปเจอมา แล้วรู้สึกชอบมากๆ ด้วยค่ะ หากใครสนใจลองเข้าไปศึกษาดูนะค่ะ http://www.krabigsp.com วันนี้ก็ได้ลองไปโหลด ผลงานที่น่าสนใจมาลองศึกษาจากเว็บนี้ดูเหมือนกันค่ะ  มีสื่อและข้อสอบ gsp ของ  สสวท  มากมาย  แต่ต้องสมัครสมาชิกของเว็ปเขาก่อนนะค่ะ  ถึงจะสามารถโหลดได้  หลังจากโหลดมาแล้ว  สื่อจากเว็บจีนชุด  animate  ลองเปิดๆ ดู  ก็รู้สึกชอบ  animate1.gsp  ดังภาพด้านล่าง

และก็คิดว่าวิธีทำไม่น่าจะยาก  วันนี้เลยอยากนำเสนอวิธีทำ  ให้ผู้ที่สนใจศึกษาทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ได้ไม่ยากค่ะ

สื่อมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม  

แนวข้อสอบ gsp ลองทดสอบ ก่อนเข้าประกวด

ลองทดสอบตัวเองดูสิค่ะว่า เรามีพื้นฐานในการสร้างตามโจทย์ที่กำหนดให้ได้หรือเปล่า
จงสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.1 สร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ปรับขนาดได้
1.2 วัดขนาดความยาวของด้านทั้ง 3 ด้าน และกำหนดให้เป็นจำนวนเต็ม
1.3 แสดงความสัมพันธ์ของความยาวของด้านทั้งสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ให้เห็นจริง
2.1 สร้างวงกลม A,B และ C ที่ปรับขนาดได้ โดยวงกลม ทั้งสามมีรัศมีเท่ากันและสัมผัสซึ่งกันและกัน
2.2 จงแสดงการหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างวงกลมทั้งสามวงให้เห็นจริง (ให้ติดค่าตัวแปร r ไว้ โดยไม่ต้องกำหนดเป็นตัวเลข)
3.1 สร้างวงกลม A ที่ปรับขนาดได้
3.2 สร้างวงกลม B,C ให้อยู่ภายในวงกลม A โดยที่วงกลม B และ C สัมผัสภายนอกซึ่งกันและกัน และวงกลม B,C ต่างก็สัมผัสวงกลม A ด้วย วงกลม B และ C เปลี่ยนขนาดได้และขณะที่ขนาดของวงกลมทั้งสอง เปลี่ยนไปนั้น วงกลม A ต้องไม่เปลี่ยนขนาด
3.3 วงกลม B และ C เคลื่อนที่ไปรอบๆภายในวงกลม A ได้ และขณะที่วงกลมทั้งสองเคลื่อนที่ไปรอบๆวงกลม A นั้นขนาดของวงกลมทั้งสามต้องไม่เปลี่ยนแปลง
3.4 สร้างปุ่มแสดงการทำงานควบคุมการเคลื่อนไหวของวงกลม B และ C รอบวงกลม A
ให้สำรวจว่าอัตราส่วนระหว่างผลบวกของพื้นที่ของวงกลม B กับ C ต่อพื้นที่วงกลม A เป็นเท่าไร
4.1จงสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ABCDEF ให้มีด้านยาวด้านละ 5 เซนติเมตร พร้อมหาพื้นที่
51.  กราฟของสมการพาราโบลา f(x)=ax^2+bx+cโดยที่ a , b , c เป็นพารามิเตอร์  a=2,  b=3,  c=4
ตามลำดับ
จงสร้างรูป และแสดงการหาคำตอบ ดังนี้
1)สร้างรูปสามเหลี่ยมใดๆ ABC
2)ต่อ CA จากจุด A ไปที่จุด D ให้มีความยาวเท่ากับ CA
3)ต่อ AB จากจุด B ไปที่จุด F ให้มีความยาวเท่ากับ AB
4)ต่อ BC จากจุด C ไปที่จุด E ให้มีความยาวเท่ากับ BC
5)สร้าง DE , EF, และ DF
6)ให้นักเรียนแสดงการหา อัตราส่วนของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC และรูปสามเหลี่ยม DEF โดยเมื่อลากจุด A หรือ จุด B แล้วขนาดของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม เปลี่ยนไป แต่ อัตราส่วน ยังคงเป็น 1 : 7อ้างอิงมาจากhttp://cdn.gotoknow.org ไฟล์งาน original_t_test_gsp.doc

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

conic section นิยามวงรี ภาคสอง

มาต่อกันจากบทความที่แล้วจากนิยามของวงรีเราสามารถ นำบทนิยามมาสร้างรูปวงรีโดยแสดงผ่านโปรแกรม The Geometry sketchpad (GSP) 
บทนิยาม วงรีคือเซต ของจุดทุกจุดบนระนาบ ซึ่งผลบวกของระยะทาง จากจุดใดๆ ในเซตนี้ไปยังจุดคงที่สองจุด บนระนาบมีค่าคงตัว โดยค่าคงตัวมากกว่าระยะห่างระหว่างจุดคงที่ทั้งสอง 
วิธีการสร้างวงรีในโปรแกรมนี้
- นำเส้นตรงมาลงไว้หนึ่งเส้น
- นำส่วนของเส้นตรงมาลงไว้อีกหนึ่งเส้น จาำกนั้นคลิกที่ส่วนของเส้นตรง  ไปเมนูสร้าง จุดบนเส้นตรง  จากนั้นเราก็คลิกที่จุดที่อยู่บนส่วนของเส้นตรงแล้วไปที่เมนูแก้ไข  เคลื่อนไหว  เปลี่ยนค่าการเคลื่อนไหวทั้งไปและกลับ
-  ซ่อนจุดสองจุดที่อยู่บนเส้นตรง  โดยไปที่เมนูด้านบน  หรือใช้แป้นลัด  Ctrl+H  
-คลิกที่เส้นตรงไปเมนูสร้างจุดบนเส้นตรง   สร้างจุด มา  สองจุด  
- ที่ส่วนของเส้นตรง วัดระยะห่าง โดยคลิกที่อยู่บนส่วนของเส้นตรงที่วิ่งไปมาได้และคลิกจุดที่อยู่ด้านขวามือ ปลุกให้สว่างทั้งสองจุด แล้วไปเมนูวัด  ระยะห่างระหว่างจุด  ทำแบบเดียวกับกับอีกด้าน
- เมื่อได้ระยะห่างแล้ว   ไปคลิกที่จุดที่อยู่บนเส้นตรง หนึ่งจุดและคลิกที่ระยะห่างที่เราวัีด จากนั้นสร้างวงกลม ทำแบบเดียวกันกับอีกข้าง
- เราจะได้วงกลมสองวงที่รัศมีไม่เท่ากัน  คลิกปลุกเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสองวงให้สว่าง  จากนั้นไปเมนูสร้างจุดตัดระหว่างวงกลมสองวง 
- คลิกที่จุดตัดทั้งสองของวงกลมไปเมนูด้านบน  สร้างรอย
- จากนั้นลองคลิกที่ปุ่มการเคลื่อนไหวดูจะเห็นว่าเราสามารถใช้วงกลมทั้งสองสร้างวงรีได้โดยอาศัยความรู้จากบทนิยามของวงรี  มาสร้างค่ะ
ถ้าอ่านแล้วยัง  งง งง  ก็ทำความเข้าใจตามภาพด้านล่างได้เลยค่ะวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

conic section นิยามวงรี กับสื่อ gsp

วันนี้เรามาดูบทนิยามของวงรี  กับการนำสื่อ gsp  มาใช้  ในการสร้างวงรี กันค่ะ
conic  section
นิยาม  วงรี  คือเซตของจุดบนระนาบซึ่งผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆ ในเซตนี้ไปยังจุดคงที่สองจุดมีค่าคงที่  เสมอ
 


เป็นภาพการแสดง ให้นักเรียนเห็นผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆ ในเซตนี้ไปยังจุดคงที่สองจุดมีค่าคงที่  เสมอ    คราวหลังจะมาต่อวิธีการสร้างให้ดูนะค่ะ   ยังมีการใช้  3D tool  ของ  gsp  กันด้วย  แต่วันนี้ง่วงขอตัวไปนอนก่อน