วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การเลื่อนขนาน (Translation)

วันนี้นำวิธีการเลื่อนขนานที่หลายคนยังสงสัยว่ามีวิธีการเลื่อนอย่างไร 
วิธีการเลื่อนขนานนั้นในโปรแกรมใช้ได้หลายวิธี   
1. แบบระบุเวกเตอร์  เราต้องระบุ จุดสองจุดที่เราจะใช้เป็นระยะทางเลื่อนขนานก่อนจากนั้นปลุกรูปต้นแบบให้ตื่นแล้วก็คลิกที่เมนูการแปลง  เลื่อนขนาน  รูปภาพก็จะไปตามทิศทางที่ระบุตามเวกเตอร์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
2  แบบระบุด้วยตนเองกับเวกเตอร์คล้ายๆกันแต่เราปลุกรูปต้นแบบที่จะเลื่อนขนานก่อนจากนั้นไปที่เมนูการแปลงเลือกเลื่อนขนาน   จากนั้นใช้เม้าว์คลิกจุดสองจุดเพื่อบอกระยะในการเลื่อนขนานไป
3   แบบเชิงขั่ว  จะเป็นการกำหนดระยะทางและมุมในการเลื่่อนขนานเองโดยเราต้องใช้ความรู้เลือกมุมเป็นอย่างดี
4 แบบสี่เหลี่ยมมุมฉาก  จะเป็นการเลื่อนรูปขนานของรูปต้นแบบ  ในแนวแกนวาย  แกนเอ็ก    ซึ่งก็คือ แนวตั้งและแนวนอนนั้นเอง

การเลื่อนขนานเป็นความรู้เบื้องต้นที่เราใช้ได้บ่อยในการสร้างผลงาน  เรื่องต่างๆ  ควรหมั่นฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  จะได้เข้าใจรูปแบบของการใช้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
ดูภาพประกอบตามด้านล่างเลยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: