วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

PDF สร้างสื่อการเรียนการสอน GSP

โครงสร้างหุ่นจำลอง
 โครงสร้างหุ่นจำลอง   ตัวนี้เป็นไฟล์  gsp   ผู้จัดทำได้ทำขึ้นจากการศึกษาตามเอกสาร  pdf   เองค่ะ
แล้วคราวหน้าจะเอาวิธีทำเป็นภาพเคลื่อนไหวมาให้ทำตามกันเป็นขั้นตอนนะค่ะ
คนเล่นสเก็ตบอร์ด
คนเล่นสเก็ตบอร์ด  ท่าทางการเคลื่อนไหวของเท้า  เลียนแบบคนได้เหมือนดีค่ะ  ตัวนี้ก็ศึกษาจากเอกสาร pdf  วิธีทำในรูปแบบ ภาพเคลื่อนไหวดังรูปด้านล่างค่ะแหล่งที่มา  ของผลงาน  จัดทำตามเอกสารการอบรม  gsp  ณ ศูนย์การฝึกอบรม สตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น: