วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ภาพและบรรยากาศการแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ผลงานสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน  ผลงานสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  เมื่อปี  2552  ในศูนย์การจัดการแข่งขันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดศรีสะเกษ   ณ  โรงเรียนสตรีสิริเกศ

เด็กๆ  นักเรียน โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา อำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ
นักเรียนพากันดีใจที่สามารถนำความภาคภูมิใจมาสู่
พี่น้องชาวนครศรีลำดวนวิทยา

ภาพบรรยากาศในการนำเสนอผลงาน
ในการประกวดนั้น  จะมีการสร้างผลงานตามที่โจทย์กำหนดให้  โดยนำความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมีไปสร้าง รูปตามหัวข้อต่างๆ ที่กำหนด  นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานการสร้าง รูปวงกลม  สี่เหลี่ยม  สามเหลี่ยม  หรือ  รูปหลายเหลี่ยม  การสร้างกราฟ   มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการแปลงทางเรขาคณิต  เป็นอย่างดี   ในการนำเสนอผลงานนั้นจะมีคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด  โดยให้คะัแนนการนำเสนอด้วยความรู้ความเข้าใจของตัวนักเรียน  ความคิดสร้างสรรค์  ไอเดียที่เด็กนักเรียนมีต่อการสร้างสรรค์ผลงาน

ไม่มีความคิดเห็น: