วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สร้างรูปหลายๆ เหลี่ยม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม แล้วเก็บเป็นเครื่องมือ ด้วย GSP

  ในบทความนี้ขอนำเสนอการสร้างรูปหลายๆเหลี่ยมอย่างง่ายๆ  เริ่มจากความรู้พื้นฐานของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมกัน  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม  มีผลรวมเท่ากับ  180  องศาเมื่อเราทราบผลรวมของมุมภายในแล้ว  เรามาสนุกกับการสร้างรูปหลายๆ  เหลี่ยมกันค่ะ โดยอาศัยความเข้าใจง่ายๆ ของการสร้างรูปหลายๆเหลี่ยมกัน  จากนั้นก็ เก็บรูปหลายๆ ที่เราสร้างลงสีสันสดในให้เรียบร้อย แล้วเก็บเป็นเครื่องมือเอาไว้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์  GSP   กันต่อไป  มาดูวิธีการสร้างวิดีโอกันค่ะไม่มีความคิดเห็น: