วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทำซ้ำ โดยใช้โปรแกรม GSP

บทความนี้ก็ได้รวบรวม การทำซ้ำที่จะเอาไว้ใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน GSP มาให้ดูในรูปแบบวิดีโอ โดยมีทั้งหมดสี่รูป  ง่ายๆ อย่าลืมเป็นอันขาดว่าการทำซ้ำจะเกิดขึ้นได้ต้องสร้างมาจากจุดอิสระเท่านั้น  ถ้าจุดที่ใช้ไม่ใช่จุดอิสระ โปรแกรมจะไม่สามารถสร้างภาพซ้ำที่เกิดขึ้นได้  ลองไปดูในรูปแบบวิดีโอและหัดลองทำตามดูค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น: