วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ด้วย GSP และเทคนิคการสร้างแบบพื้นฐาน ระดับมัธยมต้น

วันนี้ขอนำเสนอ การนำ GSP มาประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์กัน ฝึกฝนบ่อยๆ จะได้มีพื้นฐานในการนำไปใช้ ประกอบการเรียน หรือการแข่งขัน
ลองดูโจทย์ที่เหมาะกับระดับมัธยมต้นกันนะค่ะ 

 
1ในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน  สมชายเดินทางจากบ้านไปทางทิศเหนือ 600 เมตร
เมื่อถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันตก 300 เมตร จนถึงสามแยกเลี้ยวไปทางทิศเหนือ
อีก 450 เมตร จากนั้นเดินทางไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 300 เมตร และเดินทางไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 400 เมตร ถึงโรงเรียน (มาตราส่วน 1 เซนติเมตร : 100 เมตร)
1.1 จงเขียนแผนผังการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของสมชาย
1.2 จงคำนวณระยะทางไปกลับตามเส้นทางเดิม

แผนภาพที่เราเขียนโดยใช้  GSP  และใช้  โปรแกรมหาระยะ ดังภาพด้านล่าง

2 ให้นักเรียนสร้างรูปตามที่กำหนดให้ต่อไปนี้  และหาพื้นที่ ส่วนที่ระบายด้วยสีน้ำเงิน โดยกำหนดให้   ระยะห่างจากจุด  ถึง จุด  ยาว  เซนติเมตร  ระยะห่างจากจุด  ถึง จุด  D  ยาว  เซนติเมตร
ลองฝึกหัดทำไปก่อนนะค่ะ          เฉลยวิธีทำโจทย์นี้ค่ะ
 


ไม่มีความคิดเห็น: