วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วิธีการสร้าง ผลงาน GSP คณิตคิดเร็ว สื่อการสอนเรื่องเวกเตอร์ ต้นไม้ รูปหลายเหลี่ยม

  ภาพบรรยากาศ  ตอนพาเด็กนักเรียนไปแข่งทักษะทางวิชาการ  โดย  ผู้จัดทำได้นำนักเรียน  โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา  อำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ  ไปแข่งขันที่  ศูนย์การแข่งขัน  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  โครงงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดก็ใช้โปรแกรม  GSP  ในการทำโครงงาน  แบบทฤษฎี  โดยได้รางวัลที่  1  ประเภททฤษฎี  มาค่ะ    โครงงาน   เรื่อง  GSP  กับการหาค่าดีเทอร์มิแนนท์ 
 
ป้ายโครงงาน  อาจจะไม่มีศิลป์ด้านการจัดแต่เนื้อหาก็ใช้ได้  นะค่ะ

เด็กๆ  เจ้าของโครงงานค่ะ  
 บทความหน้า  ผู้จัดทำจะนำเอาผลงานโครงงานที่นักเรียนแข่งแล้วได้รางวัลมาลงให้ชมกันนะค่ะ  เพื่อเป็นแนวทางศึกษากันต่อไป   ผลงานก็ได้ใช้  โปรแกรม GSP  มาช่วยทำโครงงานด้วยค่ะ
โครงงาน gsp

วิธีการสร้างสื่อการเรียนการสอนตัวนี้จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมในการบวกเ้วกเตอร์ค่ะ

สร้างเวกเตอร์และเก็บเป็นเครื่องมือ 


ยังมีสื่อการเรียนการสอนที่ได้นำเครื่องมือเวกเตอร์ตัวนี้มาสร้าง  ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำสื่อ  การบวกลบกันของเวกเตอร์  เยอะแยะมากมายสื่อการสอนการบวก- ลบเวกเตอร์

สื่อการ เรียนการสอนตัวนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในการบวกเวกเตอร์มากขึ้น  วิธีการสร้างสื่อการเรียนตัวนี้  ก็ไม่ยากค่ะ  คุณครูก็สามารถทำตามรูปที่ได้ แสดงไว้ได้เลย   สื่อการสอนบวกเวกเตอร์


ต่อไปเป็นวิธีสร้างกล่อง  เปิดปิดฝาด้านข้างได้   อาจารย์หลายๆท่านก็สามารถนำสื่อการเรียนตัวนี้ไปแสดงการหาปริมาตรของกล่องให้นักเรียนสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนค่ะ  โดยส่วนมากแล้วผู้จัดทำต้องการให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบสื่อการเรียนการสอน ได้ด้วยตนเองจึงได้  จัดทำวิธีการสร้างไว้ให้เป็นส่วนใหญ่  ค่ะ   ถ้าอาจารย์ หรือผู้ที่สนใจท่านใด  มีความสงสัย  ประการใด  สามารถสอบถามได้นะค่ะ

ยังเหลือในส่วนการสร้าง   สื่อการสอนเลขคณิตคิดเร็ว   ขอยกไปในบทความหน้าแล้วกันนะค่ะ   จะนำวิธีการสร้าง  สื่อ  เล่นเกมส์ตัวนี้มาฝากกันค่ะ
และต้องขอขอบคุณที่  สสวท  ได้จัดให้มีการอบรม โปรแกรมตัวนี้ด้วย  เพราะช่วยทำใ้ห้ครู เราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อน

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สื่อมีประโยชน์มาก
ยอดเยี่ยม