วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สามเหลี่ยม ปิทาโกรัส สร้างด้วย GSP

 สร้างสามเหลี่ยมปีทาโกรัส และดูความสัมพันธ์ของด้าน  ว่าตรงตามสูตรหรือป่าว วิธีการสร้างก็สร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาก่อน  จากนั้นก็ใช้โปรแกรมวัดความยาวของด้านและใช้เครื่องมือในการคำนวณเพื่อดูว่าค่าที่ได้เข้าตามความสัมพันธ์ของสมการหรือป่าว  จากนั้นก็ใช้ความรู้ในการเลือกเครื่องมือมาสร้างตารางแสดงความสัมพันธ์ออกมา  ค่ะ  ลองดูในวิดีโอ นะค่ะไม่มีความคิดเห็น: