วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กราฟค่าสัมบูรณ์

หายไปนาน  ช่วงเนี้ยหลายๆ  โรงเรียนคงต้องฝึกซ้อมเด็กเพื่อนเตรียมแข่งขัน  บทความนี้จึงขอนำเสนอ วิธีการเขียนกราฟค่าสัมบูรณ์    โดยค่าสมการของค่าสัมบูรณ์ที่อยู่ในรูป  y = |x-a| + c โดยที่  a  และ  c  เป็นจำนวนจริงกันค่ะ
นำเสนอวิธีการสร้างคร่าวๆ  กันก่อน  พรุ่งนี้จะอัพ  ข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพประกอบนะค่ะ
วิธีสร้าง
  ขั้นที่  1   เปิดโปรแกรม  gsp  กันก่อนเลยค่ะ
ขั้นที่  2  เราจะสร้างพารามิเตอร์ใหม่โดยใช้เมนูกราฟ  พารามิเตอร์ใหม่กำหนดชื่อ x  ค่า  1
ขั้นที่  3  สร้างฟังก์ชันใหม่โดยใช้เมนูกราฟ  ฟังก์ชันใหม่  เลือก  abs  ได้  f(x)=|x|
ขั้นที่  4  หาค่าของฟังก์ชัน  โดยใช้เมนูการวัด  คำนวณ  เลือกฟังก์ชัน  f(x)  แล้วเลือก  ค่า  x  แทนใน  f(x)  จะได้ค่า  f(x)=1  จากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อ  f(x)  ใหม่  โดยคลิกขวา  แล้วไปที่ป้ายค่ะ  เปลี่ยนป้านเป็น  y  ผลลัพธ์ที่ได้จะได้  y  = 1
ขั้นที่  5  เลือกค่า  x  และ  y  มาสร้างตาราง  จากเมนู  กราฟ  สร้างตาราง  แล้วทำการเพิ่มค่า  x  พารามิเตอร์  ที่สร้างไว้  โดยค่า  x  มีค่าระหว่าง  -5  ถึง  5  ใช้วิธีการเพิ่มตารางจากเมนูกราฟนะค่ะ  เพิ่มข้อมูลในตาราง  เพิ่มข้อมูล  สัก  10  แถวก็พอค่ะ  เมื่อค่าเปลี่ยนแปลง  ตารางก็จะปรากฏเพิ่มจำนวนขึ้นเองค่ะ
ขั้นที่  6  เลือกตารางข้อมูลแล้วนำมาลงจุด  จากเมนูกราฟค่ะ  ลงจุดข้อมูลในตาราง  ลงจุด  (x,y)  พิกัดฉา่ก  ลงจุด
ไม่มีความคิดเห็น: