วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

conic section นิยามวงรี ภาคสอง

มาต่อกันจากบทความที่แล้วจากนิยามของวงรีเราสามารถ นำบทนิยามมาสร้างรูปวงรีโดยแสดงผ่านโปรแกรม The Geometry sketchpad (GSP) 
บทนิยาม วงรีคือเซต ของจุดทุกจุดบนระนาบ ซึ่งผลบวกของระยะทาง จากจุดใดๆ ในเซตนี้ไปยังจุดคงที่สองจุด บนระนาบมีค่าคงตัว โดยค่าคงตัวมากกว่าระยะห่างระหว่างจุดคงที่ทั้งสอง 
วิธีการสร้างวงรีในโปรแกรมนี้
- นำเส้นตรงมาลงไว้หนึ่งเส้น
- นำส่วนของเส้นตรงมาลงไว้อีกหนึ่งเส้น จาำกนั้นคลิกที่ส่วนของเส้นตรง  ไปเมนูสร้าง จุดบนเส้นตรง  จากนั้นเราก็คลิกที่จุดที่อยู่บนส่วนของเส้นตรงแล้วไปที่เมนูแก้ไข  เคลื่อนไหว  เปลี่ยนค่าการเคลื่อนไหวทั้งไปและกลับ
-  ซ่อนจุดสองจุดที่อยู่บนเส้นตรง  โดยไปที่เมนูด้านบน  หรือใช้แป้นลัด  Ctrl+H  
-คลิกที่เส้นตรงไปเมนูสร้างจุดบนเส้นตรง   สร้างจุด มา  สองจุด  
- ที่ส่วนของเส้นตรง วัดระยะห่าง โดยคลิกที่อยู่บนส่วนของเส้นตรงที่วิ่งไปมาได้และคลิกจุดที่อยู่ด้านขวามือ ปลุกให้สว่างทั้งสองจุด แล้วไปเมนูวัด  ระยะห่างระหว่างจุด  ทำแบบเดียวกับกับอีกด้าน
- เมื่อได้ระยะห่างแล้ว   ไปคลิกที่จุดที่อยู่บนเส้นตรง หนึ่งจุดและคลิกที่ระยะห่างที่เราวัีด จากนั้นสร้างวงกลม ทำแบบเดียวกันกับอีกข้าง
- เราจะได้วงกลมสองวงที่รัศมีไม่เท่ากัน  คลิกปลุกเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสองวงให้สว่าง  จากนั้นไปเมนูสร้างจุดตัดระหว่างวงกลมสองวง 
- คลิกที่จุดตัดทั้งสองของวงกลมไปเมนูด้านบน  สร้างรอย
- จากนั้นลองคลิกที่ปุ่มการเคลื่อนไหวดูจะเห็นว่าเราสามารถใช้วงกลมทั้งสองสร้างวงรีได้โดยอาศัยความรู้จากบทนิยามของวงรี  มาสร้างค่ะ
ถ้าอ่านแล้วยัง  งง งง  ก็ทำความเข้าใจตามภาพด้านล่างได้เลยค่ะไม่มีความคิดเห็น: