วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การแปลงทางเรขาคณิต

การแปลงทางเรขาคณิต ได้แก่ การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน การเลื่อนขนานบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกัน และมีระยะทางที่เท่ากัน ตามที่กำหนด การเรียนการสอนเหล่านี้สามารถใช้  GSP   ช่วยในการเรียนรู้ให้เห็นภาพได้ดียิ่งขึ้น และยังสนุกสนานกับการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่  สร้างลวดลาย  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ กับการออกแบบสิ่งต่างๆ ได้อีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น: